خانه / آشپزی / برنامه ای جامع برای کاهش بهره برداری از منابع آب تجدید پذیر تدوین شود

برنامه ای جامع برای کاهش بهره برداری از منابع آب تجدید پذیر تدوین شودبه گزارش ایرنا اسماعیل تبادار، سه شنبه درنشست شورای حفاظت از منابع آب استان در شیراز افزود: میزان بهره برداری آب از این منابع در فارس باید حداکثر 70 یا 80 درصد باشد اما این رقم در حال حاضر بیش از 120 درصد است.
وی گفت: باید برنامه جامع و مدونی برای تعادل بخشیدن به این مهم تدوین شود و در قالب آن انتظاراتی که از هر یک از دستگاه ها برای رسیدن به اهداف برنامه مد نظر است، مشخص شود.
استاندار فارس با تاکید بر اینکه موضوع بحران آب نباید تنها به برگزاری نشست ها محدود شود، بیان داشت: هر یک از مسئولان این استان باید در این مورد راهکارهای عملیاتی و برنامه ای برای کاهش استفاده از منابع آب ارایه کنند و افزون بر این کارگروه هایی برای پرداختن به این موضوع تشکیل دهند و در این مورد اهتمام ویژه داشته باشند.
تبادار، با اشاره به اینکه بحران آب واقعیت است و گریز از آن بی معناست، بیان داشت: برای هر بحران و مشکلی باید راهکار ارایه دهیم، و این واقعیت را نیز در نظر بگیریم که در بحران ها و مشکلات عده ای متضرر خواهند شد اما باید بین معاش مردم و پرداختن به مشکلات، تعادل و توازنی برقرار کنیم و بی شک رفع مشکلات در راستای تامین معاش مردم انجام می شود.
تبادار ادامه داد: در ساخت سدها نیز باید همزمان با عملیات احداث، موضوع خط انتقال آب نیز توامان لحاظ شود به عنوان نمونه هم اینک 2 سد در استان فارس وجود دارد که نمی توان از ذخیره آب آن بهره گرفت و به همین سبب موضوع آماده کردن خط انتقال این سدها در دستور کار قرار داده شده است.
6122 /6118
خبرنگار: سارنگ عبداللهی ** انتشار دهنده: پرویندخت پاردسویی شیرازیانتهای پیام /*