خانه / آشپزی / وزش باد و بارندگی های پراکنده در گیلان طی 2 روز پیش رو

وزش باد و بارندگی های پراکنده در گیلان طی 2 روز پیش رومازیار غلامی روز شنبه در گفت وگو با ایرنا بیان کرد: نقشه های هواشناسی نشان دهنده گذر امواج کم و بیش ناپایدار از منطقه است که بر این اساس طی 24 ساعت آینده در بعضی نقاط افزایش ابر و بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست.
وی ادامه داد: بتدریج طی بعدازظهر امروز با تقویت جریانات جنوبی، در نواحی جلگه ای مه و وزش باد (به طور غالب باد گرم گاهی شدید) تا ظهر فردا (یکشنبه) پیش بینی می شود.
غلامی آسمان امروز گیلان را در نواحی جلگه ای نیمه ابری تا ابری و مه آلود، در بعضی نقاط بارندگی پراکنده، وزش باد (گاهی شدید) و در ارتفاعات قسمتی ابری تا ابری، وزش باد گرم (گاهی شدید) و برای فردا نیز آسمان استان را قسمتی ابری تا ابری و مه آلود، وزش باد، بعضی نقاط بارش پراکنده پیش بینی کرد.
وی افزود: بیشینه دمای گیلان در شبانه روز گذشته با 20 درجه مربوط به منجیل و کمینه دما با سه درجه مربوط به ماسوله بوده است.
سرپرست اداره پیش بینی و هشدار اداره کل هواشناسی گیلان بیشینه و کمینه دمای شهر رشت طی شبانه روز گذشته را نیز به ترتیب 14 و 9 درجه عنوان کرد.
خبرنگار:امیرپوراحمد* *انتشاردهنده:امیرحسین کبیری
7294/2007انتهای پیام /*