خانه / آشپزی / تلاش دولت در اصلاح بودجه ریزی 97 یک مزیت برای آینده کشور است

تلاش دولت در اصلاح بودجه ریزی 97 یک مزیت برای آینده کشور استحسین هاشمی تختی روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: در تغییر بودجه ریزی مهم این است که فشار بیشتری به مردم اعمال نشود و سعی بر کاهش هزینه های جاری کشور باشد تا بتوانیم آن چه از محل درآمدها به دست می آید صرف ساختن کشور کنیم.
وی بیان داشت: در این لایحه هم چنین رئیس جمهوری به کاهش سهم درآمد نفتی در کل بودجه، اختصاص 25 درصدی در آغاز هر فصل (به صورت تخصیص های سه ماهه) به شرط جذب بودجه و با رویکرد کاهش هزینه های دستگاه ها و هم چنین افزایش اختیارات استان ها در حوزه اعتبارات اشاره کرده که این خود از دیگر نقاط مثبت بودجه سال 97 کشور است.
نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد، قشم، بندر خمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی یاد آورشد: لایحه بودجه سال 97 کشور که از سوی رئیس جمهوری به مجلس تقدیم شد، با توجه با سخنان رئیس جمهوری در جلسه علنی مجلس، ساختار بودجه به نسبت گذشته به کلی متحول شده است.
هاشمی تختی اضافه کرد: استان هرمزگان در تامین بودجه 97 کشور در ردیف پنجم اما در اختصاص بودجه در پائین جدول قرار دارد که انتظار می رود به این بخش توجه بیشتری شود.
وی ادامه داد: برای بررسی و پیگیری ردیف بودجه ای هرمزگان، این هفته از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به این استان دعوت شده است.
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان اظهار کرد: در بودجه 97 محدویت منابع مالی، کم شدن بودجه عمرانی در کشور، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و پیشنهاد افزایش میزان قیمت سوخت مطرح است که مجلس برای تصویب این طرح آمادگی ندارد.
هاشمی تختی تاکید کرد: افزایش قیمت حامل های سوخت موجب تورم و گرانی در کشور می شود که به ضرر مردم بویژه قشر آسیب پذیر جامعه است.
وی گفت: نمایندگان در مهلت باقی مانده فرصت دارند تا ابعاد مختلف لایحه بودجه 97 را بررسی کرده و پیشنهاد های خود را در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مطرح کرده و با حضور در این کمیسیون ها ضمن دفاع از پیشنهادهای خود آن را در جلسه علنی مجلس ارائه دهند و در صحن به رای گذارده شود.
رئیس جمهوری 19 آذرماه لایحه بودجه 1397 کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
7195/ 6048/7408
خبرنگار: رقیه غلامی زاده ** انتشار دهنده: محمد جهانگیریانانتهای پیام /*