خانه / آشپزی / عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:70هزار پروژه عمرانی در کشور ناتمام است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:70هزار پروژه عمرانی در کشور ناتمام استعلی قربانی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: 1.7 درصد از این پروژه ها بیش از 40 سال عمر دارند و مربوط به دوره پیش از انقلاب است و یک درصد از پروژه ها نیز مربوط به صفر تا 40 سال گذشته است که هنوز به بهره برداری نرسیده است.
نماینده مردم بجنورد، راز و جرگلان، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی گفت: طولانی شدن اجرای پروژه ها و تاخیر در زمان بهره برداری سبب افزایش هزینه ها شده و در این مدت ده ها برابر اعتبار پیش بینی شده، برای پروژه ها هزینه شده و هنوز به بهره برداری نرسیده است.
وی افزود: در قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شده است که 20 درصد بودجه ریزی کشور بر مبنای عملکرد، به دستگاه های اجرایی اختصاص داده شود و خوشبختانه سازمان برنامه و بودجه هم تلاش دارد که این امر محقق شود البته این کار، کار سختی است.
وی با بیان اینکه کشور در وضعیت کنونی گران اداره می شود گفت: بر اساس گزارش ها، نسبت هزینه های جاری به هزینه های عمرانی در کشور حدود پنج برابر شده است به طوری که بر اساس تفریغ بودجه سال 95، 207 هزار میلیارد تومان بودجه هزینه ای و 40 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی دیده شد و این زنگ خطری است و باید در آینده به نوعی اصلاح شود.
نماینده مردم بجنورد، راز و جرگلان، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی افزود: در 6 سال گذشته میزان تحقق بودجه های عمرانی تنها 53 درصد بوده اما 95 درصد از بودجه های جاری محقق شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: تحقق کم اعتبارات عمرانی یکی از علت های رکود در پروژه های سطح کشور است.
7185 / 6042 خبرنگار: کبری علی آبادی** انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*