خانه / آشپزی / فرارمالیاتی از مصادیق پولشویی است

فرارمالیاتی از مصادیق پولشویی استبه گزارش ایرنا،جمشید گل پور روز یکشنبه در سمینارآشنایی باقوانین تجارت ومبارزه با پولشویی ویژه اصناف کهگیلویه وبویراحمد در یاسوج تصریح کرد: پولشویی درقالب اشکال مختلف ازجمله قاچاق ارز وکالا، فساد،رشوه، سرقت از عوامل تهدیدکننده سلامت اقتصادی است که آشنایی با قوانین تجاری واعمال صحیح قانون وپیش بینی اقدام های نظارتی وپیشگیرانه می تواند به کاهش آن کمک کند.
وی افزود: بسیاری از جرائم از جمله مقوله ناصحیح پولشویی در فرایند فعالیت های اقتصادی ناسالم شکل می گیرد.
گل پور تصریح کرد: به مقوله پولشویی در ادبیات و سوژه پردازی رسانه ای کمتر کار شده درحالی که یک معضل بزرگ اقتصادی واجتماعی نیازمند پردازش واطلاع رسانی است.
وی بیان کرد: رسانه های ملی و کشوری در قالب اطلاع رسانی از زوایای مختلف پرونده های بزرگ اقتصادی نظیر پرونده بابک زنجایی کمترپرداخته اند درحالی که این جرم فاحش نیاز به توجه بیشتر رسانه ای دارد.
معاون بازرگانی اداره کل صنعت ،معدن و تجارت کهگیلویه وبویراحمد هم گفت این دوره برای آشنایی فعالان اقتصادی ، اصناف وصاحبان مراکز کسب و کار باقوانین تجارت برگزار شده است.
سالار حسین پور تصریح کرد که برگزاری دوره های آموزشی باعث به روز رسانی اطلاعات فعالان اقتصادی پایداری تولید اشتغال و بستر سازی صادرات و در عین حال فزاهم شدن زمینه تجارت سالم های از پولشویی خواهد شد.
کهگیلویه وبویراحمد دارای حدود27هزار واحد صنفی کسب وکاراست.
حدود 50 نفر در دوره آشنایی با قوانین تجاری و مبارزه با پولشویی که از سوی صنعت ومعدن وتجارت در سالن اجلاس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی بزگرارشد،شرکت کردند.
خبرنگار: فرزانه شریفی** انتشاردهنده: مسعود علیزاده
8143/1662انتهای پیام /*