خانه / آشپزی / 42 درصد گستره سیستان وبلوچستان دچار خشکسالی خیلی شدید است

42 درصد گستره سیستان وبلوچستان دچار خشکسالی خیلی شدید استعلی ملاشاهی رور پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: همچنین در این مدت نقاط مختلف سیستان و بلوچستان شاهد درجات مختلف خشکسالی بوده اند به طوری که 8.5 درصد مساحت استان با خشکسالی بسیار شدید رو به رو است.
وی ادامه داد: 27.9 درصد از مساحت سیستان و بلوچستان دچار خشکسالی متوسط و 19.6درصد خشکسالی خفیف را تجربه کرده اند .
وی افزود: براساس آمار خشکسالی شدید در مناطق مرکزی، جنوب شرق و سواحل و در برخی نقاط جنوب سرباز، قصرقند، چابهار، کنارک و با درصد کمتر در زاهدان حاکم بوده است.
وی ادامه داد: سایر نقاط استان شاهد خشکسالی خفیف تا متوسط بوده اند.
رئیس گروه پیش بینی و هشدار اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: همچنین میانگین بارش استان در ماه آغازین سال زراعی جاری (مهر) صفر بود درصورتی که این عدد درسال گذشته 3.3 و بلندمدت 1.3ثبت شده است.
وی افزود: براساس پیش بینی های بلندمدت بارش سه ماهه پیش رو استان( آبان،آذر،دی) در اکثر نقاط به ویژه در آذر و دی در حد نرمال و کمتر از نرمال خواهد بود.
ملاشاهی ادامه داد: همچنین از نظر دمایی در سه ماه آینده به جز نواحی شرقی سراوان، سیب وسوران، مهرستان و برخی نقاط شرقی چابهار که دما در حد نرمال است در سایر نقاط استان دمای هوا حدود 0.5تا 1.5 درجه بیشتر از نرمال انتظار می رود.
به گزارش ایرنا سیستان و بلوچستان در طول 20 سال گذشته روند کاهشی نزولات آسمانی را تجربه کرده که این امر سبب تشدید خشکسالی در آن و تغییر الگوی کشت شده است.
این استان در بخش گرم و خشک جنوب شرق ایران اسلامی با 11.5 درصد وسعت کشور بزرگترین استان محسوب می شود که جغرافیای گوناگون آن سبب شده تا در مناطق مختلف آن آب و هوایی متفاوت داشته باشد به طوری که گاه اختلاف دمایی در آن بسیار محسوس است.
7316**6081 خبرنگار: عصمت جهانی ** انتشار دهنده: حیدر سرایانیانتهای پیام /*